Heategevus

Tallinn Hansa Rotary Klubi poolt algatatud tervisefondi SINIRING eesmärk on:

  • aidata kaasa I tüüpi diabeedihaigete laste ja noorte ravitarvikute kättesaadavuse parandamisele
  • tegeleda diabeedialase teavitustööga

Fondi peamiseks ülesandeks on toetada Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu kaudu I tüüpi diabeeti haigestunud lastele ja noortele insuliinipumpade ostmist. Vaata lähemalt ka MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing

Tallinn Hansa Rotary Klubi heategevusfond Siniring on aastatel 2018-2020 läbi erinevate tegevuste kogunud 30 000€, mis on annetatud ELDÜ-le 1 tüüpi diabeeti põdevatele lastele insuliinipumpade ja muude ravitarvikute soetamiseks.

Siniringist lähemalt: Tervisefond Siniring

Corny panustab ka!

Corny soovib anda oma panuse läbi oma toodete müügi ning koostöös jaekaubanduspartneriga annetada iga müüdud tootelt saadud fikseeritud osa tulust antud projekti.

Meie eesmärk on läbi erinevate kmpaaniate koguda kokku 10 000 €, tänaseks (veebruar 2020) oleme kogunud ja fondi andnud 2151 €.

Jätkame tööd ja suur tänu kõigile toetajatele!